وزیر کشور آلمان از پرشمار بودن متقاضیان سوری برای پناهندگی در آلمان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «توماس دمیزیره» وزیر کشور آلمان در جمع اصحاب رسانه درباره حضو پناهجویان در آلمان اظهار داشت: در بررسی های انجام شده پناهجویان سوری در راس لیست متقاضیان پناهندگی در آلمان هستند.

وی در ادامه افزود: پس از سوریه پناهجویانی از افغانستان و عراق در رده های بعدی قرار دارند.

این در حالی است که چندی است هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی رو به کاهش گذاشته است.

وزیر کشور آلمان علت کاهش ورود پناهجویان به اروپا را بسته شدن مسیر بالکان بدنبال توافق اتحادیه اروپا با ترکیه و کشورهای حوزه بالکان قلمداد کرد.