حتی قتل پنج نیروی پلیس در شهر دالاس نیز مانع از تداوم اعتراض مردم به خشونت پلیس آمریکا علیه اقلیت سیاه پوست نشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، آمریکا در حالی جمعه شب را به صبح رساند که اکثر شهرهای آن به صحنه ای برای تجمعات گسترده خیابانی در اعتراض به خشونت پلیس علیه اقلیت نژادی سیاه پوست تبدیل شده بود.

در همین راستا هزاران نفر از مردم معترض درست یک روز پس از آنکه یک کهنه سرباز جنگ افغانستان در اعتراض به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان، پنج نیروی پلیس را به ضرب گلوله از پا درآورد، همچنان خیابان های شهرهای بزرگی چون «نیویورک»، «آتلانتا»، «فیلادلفیا» و حتی «سان فرانسیسکو» و همچنین «فونیکس» را به صحنه ای برای نشان دادن خشم خود بدل کردند.

اگرچه تا کنون گزارشی مبنی بر جراحت یا بازداشت معترضین ارائه نشده است، حداقل در یک مورد پلیس ضد شورش شهر فونیکس برای پراکنده کردن مردم به اسپری فلفل متوسل شد.

پررنگ ترین حضور معترضین در شهر آتلانتا گزارش شده است که در آن هزارن نفر از مردم با سر دادن شعارهایی خواهان اجرای عدالت شدند.