پادشاه اردن در سخنانی اعلام کرد که تنها راه برون رفت از بحران سوریه، حل سیاسی آن است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، پادشاه اردن در سخنانی در خصوص حل بحران سوریه، راهکاری سیاسی را عامل پایان دادن به بحران حاکم بر سوریه دانست.

بر اساس این گزارش «عبدالله دوم» پادشاه بحرین در سخنانی در رابطه با سوریه بر ضرورت حل سیاسی بحران این کشور تاکید کرد و افزود: اردن از سال ها پیش راهکار سیاسی را به عنوان تنها راه حل برون رفت از بحران سوریه مطرح کرده است.

وی در ادامه سخنان خود همچنین افزایش همکاری های بین المللی در تعامل با بحران پناهندگان سوری را خواستار شد و جامعه جهانی را بر عهده گرفتن مسئولیت های خود در برابر بحران سوریه فراخواند.

شایان ذکر است اظهارات پادشاه اردن در رابطه با حل بحران سوریه در حالی مطرح می شود که این کشور با بازگذاشتن مرزهای خود در برابر تروریست ها، به آنها اجازه ورود به سوریه برای جنگیدن علیه نظام سوریه را می دهد.