هزاران نفر از مردم بحرین با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز در نقاط مختلف این کشور ضمن محکومیت سیاست های آل خلیفه علیه شیعیان و شیخ عیسی قاسم، کنار رفتن آل خلیفه و پادشاه را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرآه بحرین، هزاران نفر از مردم بحرین روز جمعه با برگزاری تظاهرات در نقاط مختلف این کشور سیاست های سرکوبگرانه و طائفه ای آل خلیفه را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش هزاران نفر از مردم بحرین در تظاهراتی با شعار «جمعه فداکاری» در نقاط مختلف این کشور حضور یافتند و پایان در اختیار داشتن قدرت در بحرین توسط آل خلیفه را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان همچنین اقدامات طائفه ای آل خلیفه را علیه شیعیان این کشور که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، محکوم کردند.

مردم در این راهپیمایی همچنین تصاویر و پوسترهای آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را که حکم سلب تابعیت وی اخیرا توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور تایید شد، در دست داشتند و این اقدام آل خلیفه را محکوم کردند.

در این راهپیمایی مردم کناره گیری و رفتن «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین را خواستار شدند و با سر دادن شعارهایی وی را مسئول نقض حقوق بشر و فشار مقامات این کشور نسبت به شعائر دینی دانستند. در همین راستا مردم عکس هایی را در دست داشتند که بر روی آن نوشته بودند: «نظامیان مهمان می روند و ساکنان بااصالت بحرین می مانند».

از سوی دیگر نظامیان رژیم آل خلیفه نیز در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود در برخی مناطق در برابر مردم ایستادند و با گازهای اشک آور به مقابله با آنها پرداختند.

شایان ذکر است رژیم آل خلیفه طی هفته های اخیر در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود اقدام به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم کرد و پس از مدتی نیز حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین این حکم را تایید کرد.