تلویزیون رژیم صهیونیستی در سالگرد شکست در جنگ سی و سه روزه مدعی شد که ارتش این رژیم استراتژی های گوناگونی برای جلوگیری از تکرار چنین شکستی به کار بسته است.

به گزارش پرس شیعه ؛ صهیونیست ها در سالگرد شکست در جنگ ۳۳ روزه لبنان در برابر حزب الله ، برای جبران ننگ شکست و جلب اعتماد ساکنان اراضی اشغالی، بر واژه های “تغییر شگرف” و “تحول بنیادین” در ارتش تاکید می کنند.

گزارشگر شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: «ارتش همزمان با سالگرد جنگ ۳۳ روزه لبنان مانور گسترده ای برگزار کرد تا با گذشت ۱۰ سال از جنگ ۲۰۰۶ لبنان عواملی که به شکست آن منجر شد را شناسایی و محو کرد».
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، واحدهای تحقیقاتی شکاف امنیتی بزرگی را در سیستم اطلاعاتی و امنیتی لبنان رصد کرده و بانک هدف های متعدد در لبنان را در اختیار ارتش قرار داده اند.
تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال تصاویری از دره مصنوعی وسیعی که ارتش رژیم صهیونیستی بین مرزهای لبنان و یکی از شهرک های صهیونیستی ایجاد کرده بود پخش کرد.
گزارشگر صهیونیست گفت: «ارتش این دره را بطول ۵/۲ کیلومتر حفاری کرده تا بین حزب الله و این شهرک فاصله ایجاد شود و این شهرک از حزب الله در امان باشد».
ارتش اسرائیل از بیم حمله حزب الله به شهرک های اسرائیلی همجوار با مرز لبنان این دره مصنوعی را به عنوان مانع ایجاد کرده است.
“الون مدنس” فرمانده تیپ ۳۰۰ در منطقه مرزی با لبنان در این راستا گفت: «احتمال حمله حزب الله به اراضی اسرائیل و اشغال یک شهرک اسرائیلی و سیطره یافتن بر یک قرارگاه نظامی در این منطقه از سیناریوهای مطرح در جنگ آینده است».
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی، همچنین، گفت: «ارتش اسرائیل طی ده سال از جنگ ۳۳ روزه، شاهد تحولات و تغییرات بنیادین بود. این تغییرات شامل نوع تمرین های نظامیان و طرح های عملیاتی می شود. حتی باورها و اعتقادات نظامیان اسرائیلی برای جنگ که روحیه جنگ آوری آنها را تقویت می کند نیز دستخشو تغییراتی شده است».