حمله گروه های تروریستی به مردم و شهروندان سوری در مناطق مسکونی حلب به شهادت ۴۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۲۳ نفرمنجر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ منابع سوری اعلام کرده اند که گروه های تروریستی در روز سوم عید فطر، محله های مسکونی در شهرستان حلب را با چندین راکت هدف قرار دادند که به شهادت ده ها تن و زخمی شدن شماری از شهروندان که بیشتر آنان کودکان و زنان هستند، و همچنین تخریب منازل مردم منجر شد.

کشتار کودکان سوری به دست تروریست هادر حلب

کشتار مردم سوریه به دست تروریست هادر حلب

کشتار مردم سوریه به دست تروریست هادر حلب

تروریست ها مردم سوریه در حلب را موشک باران کردند

زخمی های گلوله باران شهر حلب به دست تروریست ها