عصر امروز نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس و با پوشش زندۀ رسانه های منطقه ای عربستان سعودی از جمله “العربیه”، “الحدث” و “اسکای نیوز عربی” برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ عربستان سعودی که از هیچ کاری در راه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران خودداری نمی کند و این بار، از چند روز پیش رسانه های خود را برای تبلیغ نشست سالانۀ گروهک تروریستی منافقین در پاریس بسیج کرده بود، امروز همزمان با آغاز این نشست، سخنان مریم رجوی، سرکردۀ منافقین، را شبکه های العربیه، الحدث و اسکای نیوز عربی، به شکل زنده، پخش کرد.

این شبکه ها حتی خبرنگاران خود را هم برای پوشش لحظه به لحظۀ این نشست به محل برگزاری آن اعزام کردند.

از چند روز پیش، این شبکه ها پوشش گسترده نشست دشمنان جمهوری اسلامی ایران را در صدر برنامه‌های ضد ایرانی خود قرار داده و این نشست را که گروهک تروریستی منافقین میزبان آن بود، «گردهمایی بزرگ اپوزیسیون» ایران خواندند.
تبلیغ گستردۀ یک گروهک ورشکستۀ تروریستی که حامیان غربی اش نیز به تدریج از آن دست شسته و به تروریست بودنش اعتراف کرده اند، نشانۀ آشکاری از عمق ناکامی عربستان در سیاست های ضد ایرانی خود است؛ زیرا اگر این کشور راه کارآمدتری برای پی گرفتن تلاش های ضد ایرانی خود داشت، هرگز دست به دامان یک گروهک تاریخ مصرف گذشته نمی شد.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه شود مانور رسانه های سعودی روی تعداد  شرکت کنندگان در این نشست است، به گونه ای که العربیه مدعی شده بود که این نشست قرار است با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر از «ایرانیان خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و نمایندگان احزاب سیاسی از کشورهای مختلف جهان» برگزار شود. همین اظهار نظر و حمایت عربستان از این نشست که با توجه به سایقۀ سعودی ها، بی تردید، از سطح رسانه ای فراتر رفته و به حمایت مالی رسیده است، این گمانه را به ذهن متبادر می کند که احتمالا بخشی از حاضران در این نشست  که البته – بر پایۀ تصاویر – تعدادشان از چند هزار نفر فراتر نمی رفت، مزدورانی از کشورهای عربی یا دیگر کشورها بوده اند که با پول عربستان به عنوان سیاهی لشکر در محل نشست حاضر شده اند.
البته آنگونه که از تصاویر فهمیده می شد، ظاهرا همین افراد هم برای ابراز حمایت از سران منافقین چندان به خود زحمت نمی دادند؛ زیرا ابزارهایی “جغجغه” مانند به دست آنان داده شده بود تا به جای هزینه کردن از حنجره های خود، با آن برای تشویق رجوی ها سر و صدا به راه اندازند!
سال گذشته در خبرها آمده بود که «مریم رجوی»، سرکرده منافقین، در دیدار با سفیر عربستان سعودی در پاریس از آمادگی این گروه تروریستی برای کمک به عربستان و همکاری با آن خبر داد.
«مریم رجوی» در این دیدار تاکید کرد که عربستان هرگاه از منافقین درخواست کمک کند، آنها بدون ذره‌ای تردید آماده اجرای درخواست‌های ریاض هستند.
عربستان سعودی طی سال‌های گذشته، مواضع به شدت ضد ایرانی را در دستور کار قرار داده‌ و مقامات سعودی در همین راستا دیدارهایی با سرکرده‌های گروهک‌های ضد انقلاب از قبیل منافقین ترتیب داده‌اند.