دبیرکل مجلس علمای هند، فتواهای علمای وهابی و سلفی گری را مهمترین عامل گسترش تروریسم در جهان دانست و اظهار کرد تا زمانی که این پشتیبانی قطع نشود ،تروریسم در کشورهای مختلف ریشه کن نخواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ ‘مولانا کلب جواد’ دبیرکل مجلس علمای هند، روز شنبه در سخنانی،تبلیغات سلفی گری و وهابی در هند را خطر بزرگی برای این کشور دانست و از دولت خواست برای جلوگیری از رشد افراط گرایی و تروریسم با این افراد برخورد کند.

به نقل از ایرنا وی، با محکوم کردن حمله های تروریستی در کشورهای مختلف تصریح کرد که در پشت بسیاری از این حمله ها مفتی های سعودی قرار دارند.

امام جمعه لکنو با اشاره به سخنان ‘ذاکر نیک ‘ یکی از رهبران برجسته سلفی در هند خاطرنشان کرد: وی یکی از بزرگترین حامیان حمله های تروریستی در جهان است.

وی اظهار کرد: او بارها در سخنرانی های خود از طالبان، القاعده و دیگر گروه های تروریستی حمایت کرده است.

‘ذاکر نیک ‘ یکی از رهبران سلفی هند متهم است که با سخنان خود انگیزه لازم را برای مهاجمان حمله تروریستی بنگلادش فراهم کرده است.

در این حمله تروریستی که جمعه گذشته رخ داد، مهاجمان با حمله به رستورانی در منطقه دیپلماتیک داکا ۲۰ تبعه خارجی را کشتد.

مقامات امنیتی تحقیقات در خصوص اتهام های این رهبران برجسته سلفی هند را آغاز کرده اند.

تعدادی از مسلمانان هند ازدولت هند خواستند با جمع آوری کتاب ها و لوح های فشرده ‘نیک’، با ترویج افراطی گری و تفکر تروریستی دراین کشور مقابله کنند.