حضرت آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به سئوالات مقلدان حکم بازی با آلات قمار مانند تخته نرد، بیلیارد و پاسور را بیان کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ متن سئوالات و پاسخ های این مرجع تقلید به شرح ذیل است.

سؤال: آیا بازى با شطرنج جایز است؟

پاسخ معظم له: در صورتی که برد و باخت باشد حرام است ، ودر صورتی که برد و باخت نباشد بنا بر احتیاط واجب اکید حرام است، و زمانی برد و باخت نیست که قرار نباشد چیزی به برنده بدهند و فقط بازی کردن باشد. (استفتاء/ ۳۰۸) (منهاج ۳/م ۱۹)

بازی با پاسور چه حکمی دارد؟

پاسخ: با برد و باخت حرام است و بدون آن بنابر احتیاط واجب أکید جایز نیست. (استفتاء/ ۳۶۱) (منهاج ۳/م ۱۹)

حکم بازی کردن با تخته نرد چیست؟

پاسخ: در مفروض سؤال با شرط بندی جایز نیست و بدون آن بنا بر احتیاط واجب اکید جایز نیست. (استفتاء/ ۱۴۴) (منهاج ۳/م ۱۹)

حکم بازی بیلیارد بدون برد و باخت چیست؟

پاسخ: بازی کردن با آلات قمار بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ملاک این است که در نظر عرف این بازی از آلات قمار باشد. (استفتاء/۱۲۵۱۹) (منهاج ۳/م ۱۹)

آیا منچ بازی کردن حرام است؟

پاسخ: منچ بازی بدون برد و باخت جایز است. (استفتاء/۱۶۶۴۰) (منهاج ۳/م ۱۹)