روزنامه لوفیگارو فرانسه با انتشار مطلبی اعلام داشت: شهر فلوجه در دو سال و نیمی که در سیطره تروریست های داعش بود به پایتخت اسلحه سازی برای این تروریست ها مبدل شده بود.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه فرانسوی لوفیگارو در مطلبی نوشت: تروریست های داعش در شهر فلوجه ۱۴ کارگاه ساخت اسلحه ایجاد کرده بودند.

داعش از خانه ها، مساجد، مدارس حتی بیمارستان های شهر برای استقرار کارگاه های اسلحه سازی خود استفاده می کرده است.

چنانچه بر اساس اسناد به دست آمده از تروریست های داعش آنها اعلام کرده بودند: در ماه دسامبر ۲۰۱۵ توانسته اند یک موشک گراد و در اواخر فوریه همان سال ۲ نوع از موشک های موسوم به فتح را بسازند. علاوه بر آن تا ماه مارس۱۵ موشک فتح و در نهایت در سپتامبر ۲۰۱۵ تعداد ۲۵۰۰ خمپاره بسازند، این یعنی آنها قادر بودند روزانه حدود ۱۰ گلوله خمپاره تولید کنند.

بر اساس گزارش این روزنامه، ترکیه پایگاه و عقبه پشتیبانی اسلحه سازی داعش بوده است. داعش فتیله های انفجاری، چاشنی ها و کودهای شیمیایی را که برای ساخت مواد منفجره استفاده می شود از شرکتی ترک خریداری می کرده است .

در ادامه این روزنامه اعلام کرد: اما این نکته نیز باید گفته شود که تولید سلاح فقط محدود به شهر فلوجه نبوده بلکه این امر در شهرهای تکریت، الرمادی، جنوب بغداد و کوبانی هم برقرار بوده است.