اندونزی در صدد خرید ۱۰ جنگنده-بمب‌افکن پیشرفته روسی از نوع سوخوـ ۳۵ است تا آنها را جایگزین هواپیماهای جنگی ساخت امریکا کند.

به گزارش پرس شیعه، ریامیزارد ریاکودو وزیر دفاع اندونزی اعلام کرد که جنگنده – بمب افکن های قوی روسی جایگزین هواپیماهای اف ـ ۵ ساخت آمریکا خواهند شد؛ جنگنده سوخوـ ۳۵ به دیگر جنگنده های اندونزیایی که حدود ۱۶ جنگنده روسی از نوع سوـ ۲۶ و سوـ ۳۰ در میان آنها دیده می شود و برای مقاصد مختلف به کار می روند، افزوده خواهد شد.

به نوشته روزنامه نشنال انترست، به رغم آنکه اندونزی شمار زیادی جنگنده – بمب افکن روسی خواهد خرید، اما از لحاظ داشتن جنگنده سوخوـ ۳۵ بعد از چین در رده دوم قرار خواهد گرفت که این امر نشان می دهد، کشورهای دیگری نیز در آینده به هواپیماهای جنگی روسی علاقه و اهمیت نشان می دهند.

وزیر دفاع اندونزی اظهار داشت که جاکارتا نمی خواهد به آمریکا پشت کند و فقط درصدد است تا تنوعی در ناوگان هوایی خود ایجاد نماید.

نویسنده این گزارش تاکید کرده، بر این باور است که این اظهارات و درخواست ها به خاطر محدودیت هایی که آمریکا پیشتر بر ارتش اندونزی اعمال کرده بود، بوده است.

وزیر دفاع اندونزی خاطرنشان کرده که تمایل به تقویت همکاری این کشور با روسیه در زمینه دفاعی و خرید سوخوـ ۳۵، اقدامی است که اندونزی طی آن نشان داد در زمینه همکاری های نظامی فنی بی طرف است.