نیروهای «حشد شعبی» عملیات نظامی گسترده ای را در مناطق مرزی سوریه و عراق به منظور تأمین امنیت در آنجا، آغاز کرده اند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از شبکه سومریه نیوز، نیروهای حشد شعبی عملیات نظامی گسترده ای را در مناطق مرزی سوریه و عراق کلید زده اند.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی و اساسی از این عملیات، تأمین امنیت مناطق مرزی سوریه و عراق است.

این در حالی است که نیروهای حشد شعبی پیشتر نیز سلسله عملیات های مختلفی را به منظور برقراری امنیت در مناطق مرزی انجام داده اند.