«شیخ حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین در سخنانی تأکید کرد: معامله قرن به زباله‌دان تاریخ انداخته می‌شود.

به گزارش شیعه پرس به نقل از صوت المنامه، «شیخ حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین سخنانی را علیه معامله قرن مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: معامله قرن به زباله‌دان تاریخ انداخته می‌شود.

الدیهی همچنین برگزاری نشست اقتصادی منامه را به باد انتقاد گرفت و گفت که برگزاری این نشست به مثابه خنجر زدن به ملت فلسطین است.

گفتنی است، نشست اقتصادی منامه در حمایت از معامله قرن، قرار است طی امروز و فردا برگزار شود.