مجمع پارلمانی شورای اروپا با حداکثر آراء با تداوم عضویت روسیه در این شورا موافقت کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از روزنامه دی ولت، مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز پس از توافق وزرای خارجه شورای اروپا موافقت خود را با تداوم عضویت روسیه در این شورا اعلام کرد.

مجمع پارلمانی شورای اروپا با ۱۱۸ رای مثبت در برابر ۶۲ رای منفی به تداوم عضویت روسیه در این شورا رای داد.

گفتنی است نمایندگان روسیه در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ میلادی به علت موضع خود نسبت به کریمه از اختیارات خود در این نهاد اروپایی محروم شدند و کمی بعد نیز مسکو از شرکت در نشست های شورای اروپا خودداری کرد.

مسکو در ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد تا زمانی که از حقوق خود در شورای اروپا برخوردار نشود، از پرداخت بخشی از حق عضویت خود در این نهاد اروپایی خودداری می کند.

روسیه به تازگی اعلام کرد که در صورت موافقت شورای اروپا برای تداوم عضویت پرداخت هزینه های عضویت خود را از سر می گیرد.