یک روزنامه سودانی با اعلام کشته شدن اولین دختر سودانی داعش، اطلاعاتی دربارۀ او منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روز شنبه، یک روزنامه سودانی نوشت یک دختر سودانی عضو داعش که دانشجوی سال سوم دندان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و فناوری خرطوم بود، در عراق کشته شد.
روزنامۀ “سودان تریبون” در این باره نوشت: «دختر کشته شده ۲۲ ساله و دانشجوی سال سوم دندان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و فناوری خرطوم بود. او تابستان ۲۰۱۵ همراه یکی از دانشجویان پسر هم رشتۀ خود به داعش پیوست. او بعدها با آن پسر ازدواج کرد و از او صاحب یک پسر شد. همسر او همچنان در صف داعش می جنگد».
این روزنامه افزود: «تا کنون ۳۵ سودانی عضو داعش در عراق و سوریه، و ۲۰ نفر در لیبی کشته شده اند اما این نخستین بار است که یک دختر سودانی در صف داعش کشته می شود».

روزنامۀ سودانی، همچنین، اشاره کرد که «حدود ۱۵۰ سودانی، در عراق و سوریه، عضو داعش هستند که ۵۶ نفرشان از دیگر کشورها به داعش پیوسته اند . ۴۵ نفر هم داشجویان پزشکی بوده اند که در ۳ مرحله به این گروه پیوسته اند. تا کنون ۳۵ نفر از این افراد کشته شده اند».
دختر سودانی که “روان” نام داشته است، سال گذشته همراه با ۱۸ دانشجوی پزشکی که ۳ دختر هم در میانشان بوده از طریق ترکیه خود را به داعش رسانده اند. این گروه با استقرار در مناطق موصل و نینوی در مناطق تحت کنترل داعش خدمات پزشکی ارائه می کرده است.