اهالی منطقه کراده در مرکز بغداد، اخراج سفیر عربستان از عراق را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ اهالی کراده در محل انفجار تروریستی اخیر در این منطقه، پارچه نوشته‌ها و تابلوهایی را در اعتراض به حمایت عربستان از تروریستها در عراق و اقدامات مداخله جویانه سفیر سعودی، نصب کردند.
یکشنبه هفتۀ گذشته در نخستین ساعت بامداد، انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه کراده در مرکز بغداد، صدها شهید و مجروح برجا گذاشت.