رییس جمهور سوریه با هیات پارلمانی اروپا، به ریاست “خاویر کاوسو” معاون رییس کمیته امور خارجی این پارلمان، دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “بشار اسد” در این دیدار گفت: «طبیعی است که رویدادهای سوریه و منطقه به خاطر موقعیت جغرافیایی و ارتباط فرهنگی میان این دو به میزان زیادی بر اروپا تاثیر گذار باشد».
وی افزود: «علت مشکلات امروز اروپا مانند تروریسم، افراط گرایی و موج عظیم پناه جویان به خاطر سیاست های برخی رهبران غرب است که به نفع ملت هایشان نیست، به ویژه که از گروه های تروریستی در سوریه حمایت کردند و پوشش سیاسی لازم برای فعالیت های آنان را فراهم ساختند».
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، “سانا”، اسد همچنین تاکید کرد که نمایندگان پارلمان اروپا باید در زمینه اصلاح سیاست های اشتباه دولت هایشان که باعث گسترش تروریسم، بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم سوریه به خاطر تحریم اقتصادی اروپا و مهاجرت و پناهندگی آنان شده،نقش مثبت ایفا کنند.
هیات اتحادیه اروپا نیز خاطرنشان کرد که سفر به سوریه برای مشاهده رنج های ملت این کشور باعث خواهد شد که برای تصحیح سیاست های دولت های اروپایی و رفع مجازات های ظالمانه علیه مردم سوریه بکوشند.
اعضای این هیات بر ضرورت حفظ حاکمیت سوریه و خدشه دار نشدن آن تاکید و خاطرنشان کردند که فقط مردم سوریه هستند که باید بدون مداخله بیگانگان آینده کشور خود را ترسیم کنند.