شماری از هواداران گروه های تروریستی با ایجاد هشتگی به نام “الجزیره دروغ می گوید” خشم خود را از نحوه پوشش خبری این شبکه در خصوص درگیری های اخیر در مزارع “الملاح” در شمال “حلب” سوریه ابراز کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ هواداران گروه های تروریستی “فیلق الشام” و “اتاق عملیات حلب” شبکه الجزیره را متهم کردند که برای “القاعده” تبلیغ می کند، به ویژه پس از آن که این شبکه پیروزی ها را به “جبهه النصره” و عقب نشینی ها را به “معارضان مسلح” نسبت داد.
حامیان گروه های تروریستی با این هشتگ، الجزیره را به دروغ گویی و خبر سازی متهم و تاکید کردند که این شبکه وابسته به نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی است.

برخی پیام های ارسال شده علیه شبکه الجزیره با این هشتگ چنین است:

(الجزیره همچنان نبرد های حلب را به گونه ای نشان می دهد که گویی جنگ میان نظام و “جبهه النصره” یعنی شاخۀ القاعده است. این ظلمی بزرگ است.)

(این شبکه ها باید مشروعیتشان را از “انقلاب” اخذ نمایند نه بالعکس، این “انقلاب” بزرگتر از اهداف و تبلیغات پوچ شماست که می خواهید با آن تجارت کنید.)

 (شبکه خبری الجزیره، دروغ بس است.)

(مدیر محترم شبکه، جهت ملاحظه شما و سر دبیر بخش اخبار برای بازنگری سیاست های شما نسبت به پوشش این “انقلاب”؛ دیگر دروغ بس است.)

 حمله دو گروه تروریستی “فیلق الشام” و “اتاق عملیات حلب” به شبکه الجزیره پس از شکست تروریست ها در حمله به الملاح و تلفات جانی و خسارات سنگین آنان آغاز شده است.