پرتال آگاهی‌ بخشی اسلامی با عنوان «الحق» از سوی فعالان اسلامی استان «تیومن» روسیه در شبکه جهانی اینترنت راه‌‌ اندازی شد.

به گزارش پرس شیعه؛ پرتال آگاهی‌بخشی اسلامی با عنوان «الحق» از سوی فعالان اسلامی استان «تیومن» روسیه در شبکه جهانی اینترنت راه‌‌اندازی شد.

این پرتال با حمایت دولت محلی استان «تیومن» روسیه راه‌اندازی شده است.

آگاهی‌بخشی نسبت به تعالیم و آموزه‌های دین اسلام و آشنایی جامعه محلی استان «تیومن» با اسلام از اهدف راه‌اندازی این پرتال عنوان شده است.

همچنین، پرتال اسلامی «الحق» اطلاعات و معلومات مفیدی برای مسلمانان این استان که ۱۲ درصد ساکنان آن را تشکیل می‌دهند، ارائه خواهد داد.

در حال حاضر، حدود ۸۰ مسجد فعال در استان «تیومن» روسیه وجود دارد.