دریازدهمین شماره فصلنامه علمی–پژوهشی فرهنگ رضوی که به تازگی منتشرشده است ، جایگاه تفریح وسرگرمی درسبک زندگی رضوی بررسی شد.

به گزارش پرس شیعه، در این شماره ۷مقاله درموضوعات مختلف مربوط به فرهنگ رضوی منتشرشده است. اولین مقاله آن با عنوان «انسان شناسی قدمگاه ؛مطالعه موردی بیت النور» ، « قدمگاه حضرت معصومه(س) درقم (بیت‌النور) را با رویکردانسان شناختی مورد بررسی قرار داده و گزارش‌ «عینی» و «تحلیلی» از وضعیت کنونی آن ارائه‌ داده است.

«برهان های اثبات وجود خدا درمناظرات امام رضا(ع) » دیگرمقاله ای است که ازسوی حجت الاسلام دکترحسینی شاهرودی استاد فلسفه و عرفان دانشگاه فردوسی نگاشته شده و مباحث اعتقادی مناظرات امام رضا(ع) با علمای ادیان ومذاهب را تبیین کرده است.

«جایگاه تفریح وسرگرمی درسبک زندگی رضوی ونقش آن برتمدن سازی » عنوان مقاله دیگری است که ازسوی یکی ازاستادان دانشگاه علوم اسلامی رضوی نگاشته شده ودرآن موضوع مهم سبک زندگی رضوی بررسی شده است .دراین مقاله آمده است: براساس سیره و سخنان امام رضا‌(ع)، پرداختن به تفریح سالم و حلال در چارچوب موازین شرعی و به اندازه تأکید شده است. نکته جالب در سبک زندگی رضوی، توجه دادن فرد به شخصیت والا و اهداف متعالی انسانی است تا جایگاهش را بالاتر از آن بیند که به کارهای بیهوده دست یازد.

«ارتباطات انسانی درفرهنگ رضوی»،«آداب دانش اندوزی درسخنان امام رضا(ع)»،«بررسی علم وعصمت امام درکلامی ازامام رضا(ع)» و«آیکونگرافی جلوه های بصری توسل به امام رضا(ع) درنگارگری» دیگرعناوین دیگرمقالاتی است که درشماره جدیدفصلنامه فرهنگ رضوی به چاپ رسیده است.

لازم به ذکراست ؛ فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی به صاحب امتیازی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام ) از سال ۹۲ انتشارخود را آغازکرده و تاکنون ۱۱ شماره آن منتشرشده است. دراین فصلنامه ،مقالاتی در موضوعات و مباحث کلامی ،تربیتی ،اخلاقی ، سیاسی وتاریخی مربوط به حضرت رضا (علیه السلام ) به چاپ می رسد. سید جواد جعفری مدیرمسئول و دکترسیدجلال درخشه سردبیری آن را برعهده دارند. متن کامل این فصلنامه درسایت بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(علیه السلام) بخش فصلنامه به نشانی :shamstoos.ir قابل دسترسی است.