استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قرآن کریم از راه با واژه «صراط» یاد کرده است، اظهار کرد: راه و روش دو مفهوم مجزا از یکدیگر هستند چنانچه که قرآن کریم از روش به‌عنوان «سبیل» یا «منهاج» یاد کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌ الاسلام مسلم گریوانی امروز در نشست راه و راهنماشناسی حرم مطهر حضرت معصومه که در مدرس ۵ شبستان حضرت نجمه خاتون‌(س) برگزار شد به تشریح اهمیت راهنماشناسی برای مؤمنان پرداخت و گفت: راه و روش در بیان دین مبین اسلام همان دین کامل و صحیحی است که از سوی خداوند متعال احکام آن از طریق پیامبران الهی تشریح شده است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قران از راه با واژه «صراط» یاد کرده است، اظهار کرد: راه و روش دو مفهوم مجزا از یکدیگر هستند چنانچه که قران از روش به‌عنوان «سبیل» یا «منهاج» یاد کرده است.

مدرس برنامه‌های معارفی آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به اینکه «صراط» در نگاه قرآن همان راه اصلی یا شاه‌راه زندگی یک مؤمن است، گفت: مؤمن باید در نظر داشته باشد که «سبیل» و «منهاج» در بیان معارف هدایتگر قرآن راه‌هایی هستند که به شاه‌راه اصلی رسیده و مقدمه راهنمایی انسان در مسیر زندگی او هستند.

حجت‌الاسلام گریوانی روش‌های قرانی را در مسیر هدایتگر قرآن از جهت گوناگونی و تعداد متفاوت توصیف کرد و گفت: «صراط» واژه‌ای است که همیشه همگام با واژه «مستقیم» آمده است؛ بر این اساس باید مؤمن برای راه‌یابی مسیر حقیقت از قران استعانت جسته چراکه قران راهنمای حقیقی انسان است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در سوره مائده آیه ۴۸ ویژگی متمایزکننده قران کریم را با سایر کتب آسمانی تبیین فرموده است، گفت: در فرازی از این آیه خداوند متعال می‌فرماید «وَ أَنْزَلْنا إِلَیکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیمِناً عَلَیهِ فَاحْکُمْ بَینَهُمْ یعنی ای پیامبر و ما این کتاب ـ قرآن ـ را که سراسر حق است به‌سوی تو فرو فرستادیم درحالی‌که حقانیت کتاب‌های آسمانی پیش از خود را تأیید می‌کند و بر آن‌ها سیطره و نگهبانی دارد. پس میان همگان به آنچه خدا فرو فرستاده است حکم کن و با رویگردانی از این قرآنِ سراسر حق که به‌سوی تو آمده است.»

حجت‌الاسلام گریوانی قران را کتابی پایدار در مسیر هدایتگری توصیف کرد و گفت: در این آیه تورات و انجیل از سوی قران تصدیق شده است؛ بر این اساس می‌توان مسیر هدایتگری و توحید در هدایتگری را در همین جریان جست‌وجو کرد.

مدرس برنامه‌های معارفی آستان مقدس حضرت معصومه (س) مفهوم واژه «صراط» در قران نشان از حقیقتی است که پیامبران در یک مسیر واحد رسالت هدایتگری را بر عهده داشته‌اند، اظهار کرد: در ادامه این آیه از دین هر یک از پیامبران الهی به‌عنوان شریعت یادشده است؛ این در حالی است که از واژه «منهاج» برای تبیین این حقیقت استفاده‌شده است.