نماینده سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که راهکار نظامی در سوریه جایی ندارد و تنها راه حل بحران این کشور سیاسی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «استفان دیمیستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که راهکار نظامی در سوریه جایی ندارد و تنها راه حل بحران این کشور سیاسی است.

بر اساس این گزارش استفان دی میستورا همچنین از روسیه درخواست کرد که نقش سازنده ای در کشور جنگ زده سوریه ایفا کند و همچنین میزان دخالت خود را در این کشور کاهش دهد.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در همین راستا تصریح کرد: نقش روسیه در سوریه مهم است و ما تلاش کردیم میزان دخالت های این کشور در سوریه را کاهش دهیم.

گفتنی است دیمیستورا پیش از این اعلام کرده بود که برای دعوت از طرف ها در خصوص برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه آماده است اما وی در انتظار توافق قدرت های بزرگ در رابطه با سازوکار انتقال سیاسی در سوریه است.