شماری از اعضای پارلمان آلمان، بازگشت نظامیان این کشور از ترکیه را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ درخواست نمایندگان آلمانی برای بازگشت نظامیان از پایگاه انجرلیک در ترکیه، به دلیل مخالفت آنکارا با ملاقات آنان با نیروهای آلمانی مستقر در آن پایگاه مطرح شده است.
روسیا الیوم تأکید کرد، ترکیه برای اعتراض به مصوبه اخیر پارلمان آلمان درخصوص به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در دولت عثمانی در سال ۱۹۱۵، با این درخواست نمایندگان آلمانی مخالفت کرده است.
“جیمز اوزدیمیر” از رهبران حزب سبز آلمان که اصالت ترکیه‌ای دارد، در اظهاراتی تلویزیونی مواضع دولت ترکیه را غیرقابل قبول دانست.
وی گفت: ما به عنوان کسانی که سربازانمان را به مناطقی دیگر فرستادیم، باید بدانیم که کجا هستند و وضعیت آنان چگونه است.. ما باید بتوانیم با آنان صحبت کنیم.. اگر این امر در ترکیه ممکن نباشد، باید به آلمان بازگردند.
شماری از نمایندگان پارلمان آلمان با درخواست آنگلا مرکل برای موافقت با بازدید نمایندگان از پایگاه انجرلیک همراهی کرده‌اند.