منبعی در جمعیت “الوفاق” بحرین خبر دریافت هرگونه نامه رسمی درخصوص شکایت وزارت دادگستری علیه این جمعیت درباره انحلالش را تکذیب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع افزود: حکم انحلال الوفاق با هیچ اتهامی ارتباط ندارد و نظام آل خلیفه نه تنها نتوانست برای آن پوشش قضایی مناسب یابد، بلکه با محروم ساختن الوفاق از ابتدایی ترین حقوق در زمینه دفاع از خود، قوه قضاییه کشور را به چالش کشید.
پایگاه اینترنتی “المنار” به نقل از این منبع گزارش داد: هدف آل خلیفه، تغییر صحنه دینی و سیاسی کشور می باشد که این هدف تفسیر کننده اقدام های نظامی است که برای ثبات بحرین و منطقه خطرناک می باشد؛ لذا آل خلیفه به رغم تدابیر قانونی، اداری و قضایی از توجیه اقدام هایش ناتوان است چون همه اقدامات آن غیر قابل توجیه و غیر قانونی است.
این منبع ابراز اطمینان نمود که واقعیت سیاسی تغییر خواهد یافت و آزادی، عدالت و مشارکت مردمی بیشتر همراه با پایداری و تمسک به خواسته های مشروع و شیوه مسالمت آمیز را در پی خواهد داشت، به همین دلیل کمک خواهی آل خلیفه از خارج، باعث شکست سهمگین آن خواهد شد.