مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: کسانی که به لشکر خود وعده ی پیروزی می دهند و می گویند: ما غالبیم، دروغ می گویند. هیچ گاه حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نفرمود: ما بر معاویه غالب می شویم مگر یک بار…

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: کسانی که به لشکر خود وعده ی پیروزی می دهند و می گویند: ما غالبیم، دروغ می گویند. هیچ گاه حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نفرمود: ما بر معاویه غالب می شویم مگر یک بار، و آن نیز برای ایجاد رعب در دل آنها بود که با صدای بلند فرمود:
لاقتلن معاویه و أصحابه.
معاویه و یاران او را خواهم کشت.
ولی بلافاصله آهسته فرمود:
ان شاء الله.
اگر خدا بخواهد.
و به کسی که در این باره از او سوال نمود، فرمود: تا که دروغ نگفته باشم.
یک وقت هم معاویه خواست علی (علیه السلام) را امتحان کند، لذا چند نفر را نزد ایشان فرستاد، اولی آمد و گفت: معاویه مرد حضرت ساکت شد، در پاسخ دومی هم حضرت ساکت شد، ولی در پاسخ سومی فرمود:
لم یمت و لا یموت معاویه حتی ینبت تحت قدمی.
معاویه نمرده و نخواهد مرد تا این که در زیر پای من گیاه بروید.
آیا امکان دارد چنین کسی از حال معاویه و مراد او اطلاع نداشته باشد؟!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۵
محمد حسین رخشاد