ایمن الظواهری سرکرده “القاعده”، عربستان سعودی را مسئول ترور “زهران علوش” مسئول سابق گروه تروریستی موسوم به “جیش الاسلام” در سوریه دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ این مطلب را الظواهری در فایل صوتی بیان کرد.
پایگاه اینترنتی “العهد” به نقل از الظواهری گزارش داد: عربستان سعودی برای ایجاد شکاف در میان جنگجویان فعالیت می کند، آنان علوش را کشتند و سپس برای کالایی فاسد به اسم “آتش بس” رفتند تا با این دروغ در بین جنگجویان اختلاف ایجاد نمایند.