صالح عاشور عضو مجلس امت کویت (پارلمان) به حضور «ترکی الفیصل» رئیس سابق اطلاعات عربستان در کنفرانس منافقین در پاریس واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه؛ وی در صفحه توئیتر خود مدعی شد: «حضور یک مقام عربستانی در کنفرانس معارضان ایرانی بهانه به دست ایران می‌دهد تا در امور کشورهای خلیج (فارس) به ویژه عربستان دخالت کند.

وی سپس ادعا کرد:« این موضوع، یک انحراف در روش سیاسی بی‌طرفانه کشورهای خلیج (فارس) است».

ترکی فیصل شنبه با حضور در کنفرانس گروهک منافقین، سخنرانی نیز کرد