«زلمای خلیلزاد»، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، افغانستان و عراق گفت که پاکستان حامی تروریسم در منطقه است و این کشور باید به دادگاه بین المللی کشانده شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «بی بی سی»، زلمای خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، افغانستان و عراق گفت که گروه‌هایی که با دولت افغانستان درگیرند، از سوی پاکستان پشتیبانی می‌شوند.

به گفته این نماینده سابق دولت آمریکا، اکنون نظام آمریکا به ویژه مجلس نمایندگان کنگره آن کشور مطمئن شده است که مراکز گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان است.

وی از دولت افغانستان خواست که اسناد و شواهد مبنی بر مداخله پاکستان در ناامنی افغانستان را جمع‌آوری کند و در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد.

وی در عین حال از دولت آمریکا خواست که کمک‌های مالی خود را به پاکستان قطع کند و پاکستان را به کره شمالی دوم تبدیل کند.

این مقام بلندپایه سابق آمریکا افزود که پاکستان باید خسارت جنگ در افغانستان را بپردازد.

با این وجود اما پاکستان همواره اتهام حمایت از تروریسم یا کوتاهی در مقابله با آن را تکذیب کرده و می گوید که این کشور خود قربانی تروریسم بوده است.

وزارت امور خارجه پاکستان نیز اخیرا اعلام کرد که دولت پاکستان تحکیم صلح در افغانستان را معادل تحکیم صلح و امنیت در پاکستان می‌داند.