بخشی از پایگاه مهاجران در شمال فرانسه به زودی تخریب می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ناتاشا بوشار» شهردار شهر «پادوکاله» در شمال فرانسه با اعلام خبر تخریب اقامتگاه پناهجویان تصریح کرد: براساس آخرین هماهنگی ها با وزارت کشور فرانسه قرار است به زودی زمان دقیق تخریب اقامتگاه پناهجویان در این منطقه اعلام شود.

از سوی دیگر استاندار این منطقه نیز با بیان اینکه اقامتگاه زاغه جنگل نمی تواند برای همیشه جای سکونت باشد، اظهار داشت: وجود اینگونه مناطق صدمه زیادی به مناطق جنگلی و اقتصاد در این محدوده زده است.

منطقه «کاله» در شمال فرانسه از مدت ها پیش به محل سکونت موقت هزاران آواره و پناهجو مبدل شده که درصدد رساندن خود به انگلیس هستند.

از یکسال پیش تاکنون، حدود ۲۰ مهاجر ساکن اردوگاه مهاجران ساکن زاغه جنگل در تلاش برای رساندن خود به انگلیس جان باخته اند.