جنگنده جدید نسل ششم که در حال حاضر در روسیه طراحی می شود، قادر به پرواز در فضای کیهانی نزدیک خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری “تاس” تأکید کرد که ولادیمیر میخییف مشاور مدیر عامل شرکت “فن آوری های رادیو الکترونیکی” روسیه با اعلام این موضوع گفته است: “این هواپیما به طور همزمان در دو مدل سرنشین دار و بدون سرنشین طراحی می شود”.