وزیر کشور بحرین برای مشورت با ولیعهد سعودی به عربستان رفت.

به گزارش پرس شیعه؛ راشد بن عبد الله آل خلیفه” وزیر کشور بحرین در جده با “محمد بن نایف بن عبدالعزیز” ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور سعودی، دیدار و گفتگو کرد.
روزنامه سعودی “المدینه” تأکید کرد که در این دیدار آخرین تحولات منطقه و دنیا و همچنین کشورهای عربی بررسی شد.
پس از آغاز خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ برای درخواست حقوق شهروندی خود، عربستان سعودی نظامیان خود را در پوشش نیروهای سپر جزیره به هدف سرکوب مردم بحرین و حفظ تاج و تخت آل خلیفه به این کشور اعزام کرد.
نظامیان اشغالگر سعودی همچنان در بحرین مستقر هستند، و به نظام آل خلیفه در سرکوب مردم کمک می‌کنند.