نظامیان سعودی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود شیخ «محمد حسن الحبیب» یکی از یاران عالم شهید شیخ «نمر باقر النمر» را در شرق این کشور بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، نظامیان رژیم عربستان سعودی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود و پس از به شهادت رساندن شیخ «نمر باقر النمر» عالم شیعی این کشور، این بار یکی از یاران وی را دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش نظامیان آل سعود شیخ «محمد حسن الحبیب» و ۳ تن دیگر از ساکنان منطقه «صفوی» در شرق عربستان را بازداشت کردند و آنها را به زندان ریاض منتقل کردند.

الشیخ محمد الحبیب یکی از برجسته‌ترین علمای دین در استان القطیف به شمار می‌آید که مواضع آشکاری در حمایت از تحرکات مردمی در عربستان در سال ۲۰۱۲ و مواضعی در حمایت از آیت

الله شیخ «نمر باقر النمر»، عالم شیعه سعودی که عربستان سعودی او را به شهادت رساند، داشته است.