دولت عراق با انتشار بیانیه ای تعویق تظاهرات روز جمعه میدان التحریر بغداد در محکومیت فساد را به دلیل نگرانی نسبت به خطرات امنیتی خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، دولت عراق با صدور بیانیه ای تعویق تظاهرات روز جمعه در میدان التحریر بغداد برای محکومیت فساد را خواستار شد.

بر اساس این گزارش دولت عراق در بیانیه ای تعویق این تظاهرات را خواستار شد و تصریح کرد: برای پرهیز از ایجاد آشوب و مشکلات امنیتی و چالش ها این تظاهرات به بعد موکول گردد.

پیش از این «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر عراق از مردم این کشور درخواست کرده بود که با حضور در میدان التحریر بغداد تظاهراتی گسترده را برای نابودی فساد و ظلم و همچنین برکناری تمامی افراد فاسد برگزار کنند.

رهبر جریان صدر عراق همچنین خطاب به مردم تاکید کرد که از آوردن و حمل هرگونه عکس، پوستر، پلاکارد و شعار بپرهیزند.

وی در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: تروریسم تنها دشمن ما نیست و ما همانگونه که در میدان های جنگ با خود سلاح حمل می کنیم، باید روحیه ملی خود را نیز در بالاترین سطح حفظ کرده و از طریق این تظاهرات برای اصلاحات واقعی و عملی صدای خود را بلند کنیم و خواسته هایمان را بیان نماییم.

مقتدا صدر در پایان تاکید کرد که باقی ماندن فساد و افراد فاسد به معنای تسلط تروریسم بر عراق است. زیرا فساد نخستین مکان برای استقبال و در آغوش گرفتن تروریسم است و این آغوش گرفتن موجب تداوم تروریسم می شود.