وزارت کشور تونس در بیانیه ای اعلام کرد که یک گروه تروریستی متشکل از ۷ نفر در پایتخت این کشور دستگیر شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، وزارت کشور تونس در بیانیه ای از دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در یکی از مناطق پایتخت این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش در این بیانیه آمده است: یک گروه تروریستی متشکل از ۷ نفر که جلسه های مشکوکی را در منطقه المروج واقع در تونس پایتخت کشور برگزار می کردند، دستگیر شدند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: پس از تحقیقات از اعضای این گروه تروریستی، شماری از اعضا به ارتباطشان با داعش و آمادگی برای پیوستن به عناصر مسلح داعش در سوریه و عراق به منظور انجام عملیات تروریستی اعتراف کردند.

این گروه تروریستی در مرحله تشکیل بوده است و برای انجام عملیات برنامه ریزی نکرده بودند. همچنین دادستان تونس دستور زندانی کردن آنها تا زمان تکمیل تحقیقات را صادر کرد.

در همین راستا «هادی المجدوب» وزیر کشور تونس اعلام کرد: وضعیت امنیتی در تونس رو به بهبود است اما تهدیدهای تروریستی همچنان ادامه دارد.