فرمانده پدافند هوایی گفت: کارکنان نیروی پدافند هوایی در کنار سایر نیروهای مسلح به صورت شبانه‌روزی ازمرزها حراست می کنند و به دشمن اجازه نمی دهند حتی فکر تجاوز به مرزهای ما رادر سر بپروراند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از منطقه پدافند هوایی شمال شرق و یکان های تابعه آن بازدید و توان عملیاتی، نیروی انسانی و میزان آماده به کاری تجهیزات راداری و موشکی این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در حاشیه بازدی از سایت های موشکی این منطقه پدافندی گفت: مردم عزیز ایران آسوده خاطر باشند چرا که کارکنان غیور نیروی پدافند هوایی در کنار سایر نیروهای مسلح به صورت شبانه‌روزی از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی حراست می کنند و به دشمن اجازه نخواهند حتی فکر به تجاوز به مرزهای ما را در سر بپروراند.