ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی در شهر مرزی «جیزان» بر چند پایگاه متعلق به متجاوزان در این شهر مسلط شدند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه متجاوزان سعودی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات جدیدی را علیه متجاوزان سعودی در شهر مرزی جیزان ترتیب دادند.

به دنبال این عملیات، نیروهای یمنی موفق شدند بر تعدادی از پایگاه های متجاوزان سعودی مسلط شوند.

در این عملیات، یمنی ها خسارت های فراوانی را به صفوف متجاوزان تحمیل کردند.