رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تأکید کرد که حشد شعبی ضامن امنیت عراق است و مخالف ادغام نیروهای این سازمان، با ارتش یا پلیس است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» به نقش مهم نیروهای حشد شعبی در این کشور اشاره کرد.

وی تأکید کرد: امروز ما نیروهایی داریم که می‌تواند در برابر قوی‌ترین گروه تروریستی که می‌تواند در هر منطقه‌ای دست به تحرک بزند، مقاومت کند.

مالکی با بیان این مطلب افزود: با وجود این نیروها برای اینکه تجربه پیشین تکرار نشود، می‌گویم که حشد شعبی، تضمین و سوپاپ اطمینان امنیت عراق است.

رئیس ائتلاف دوله القانون بر این باور است که «نقش حشد شعبی به پایان نرسیده و نیاز به آن منتفی نشده است. افزون بر این باید، اصل تکریم آن به خاطر اقداماتی که انجام دادند و دستاوردهایی که محقق کردند، رعایت شود.

المالکی همچنین اعلام کرد که حضور حشد شعبی ضرورت دارد، ولی هیچکس درباره این صحبت نمی‌کند که حشد شعبی، بدون سازمان‌دهی یا ساختار باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که حشد شعبی باید دستگاهی از دستگاه‌های حکومتی باشد که تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح باشد ولی ما موافق این تفکر نیستم که حشد شعبی در پلیس یا ارتش حل شود یا ادغام شود.