پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «کتاب حقوق بین المللی کیفری» را منتشر می‌کند.

به گزارش شیعه پرس، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه «کتاب حقوق بین المللی کیفری» را که مراحل پایانی آماده سازی و چاپ را می‌گذراند به زودی روانه بازار نشر خواهد کرد. این کتاب حاصل تلاش علمی دکتر جعفر یزدیان جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و محقق همکار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

در این اثر که برای ارائه در دو واحد درسی تحصیلات تکمیلی حقوق جزا و جرم شناسی، و حقوق بین الملل تنظیم شده است، مهمترین مطالب مربوط به حوزه‌های حقوق ماهوی و شکلی بین المللی ارائه می‌شود.

در فصل اول در حوزه حقوق بین المللی کیفری عمومی مطالب راجع به جرم، مسؤلیت کیفری و مجازات مطابق با اساسنامه دیوان، سپس در فصل دوم موضوعات حقوق کیفری اختصاصی بین المللی ناظر بر چهار جنایت موضوع صلاحیت دیوان یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز بررسی شده است. در فصل سوم نیز مطالب شکلی راجع به ارکان دیوان و مراحل رسیدگی به جنایات در دیوان بررسی شده است.

همچنین قسمتی از کتاب به جایگاه حقوق بین المللی کیفری در حقوق اسلامی اختصاص یافته است تا از این نظر نیز هر چند مختصر زمینه‌های ممنوعیت جنایات بین المللی در منابع حقوق اسلامی و احیاناً شبهه‌هایی که در این خصوص مطرح گردیده مورد بررسی قرار گیرد.

این کتاب چهل و سومین اثر علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که به جامعه علمی حقوق عرضه می‌شود. از ویژگی‌های آثار این گروه، توجه به رویکرد اسلامی به موضوعات علم حقوق است.