رژیم صهیونیستی از سازمان ملل خواست که حزب الله را در جنوب لبنان از میان ببرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “دانی دانون”، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد، روز سه شنبه در جلسه شورای امنیت گفت: «شورای امنیت باید وجود حزب الله در جنوب لبنان را پایان دهد».
دانون افزود: “اسرائیل اطلاعاتی در دست دارد که بخشی از آن با تصویر نشان می دهد که روستای شقرا در جنوب لبنان به انبار اسلحه و مهمات حزب الله تبدیل شده است”.
نماینده “اسرائیل” اعلام کرد: “روستای شقرا به پایگاه حزب الله تبدیل شده است و این حزب موشک اندازهای خود را در ساختمان های این روستا استتار کرده است”.
دانون برای توجیه تجاوز احتمالی “اسرائیل” به لبنان گفت: “حزب الله موشک های بیشتری را به دست آورده و این موشک ها را در زیر زمین جاسازی کرده است. حزب الله هنگام تصویب قطعنامه ۱۷۰۱ حدود ۷ هزار موشک در اختیار داشت ولی امروز بیش از ۱۲۰ هزار موشک در اختیار دارد که با آن ها می تواند مناطق مسکونی اسرائیل را منهدم کند”.
قطعنامه ۱۷۰۱ سال ۲۰۰۶ برای پایان دادن به جنگ افروزی “اسرائیل” در لبنان با اجماع اعضای شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد .