روزنامه انگلیسی تایمز با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت که اکثر اروپایی ها بین ورود مهاجران به قاره اروپا و گسترش تروریسم ارتباط قائل هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه تایمز در مطلبی نتایج یک نظرسنجی درباره موج مهاجرت به اروپا و تروریسم را بررسی کرده است.

مرکز تحقیقات “پیو” نتایج این نظرسنجی را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که اکثر اروپایی ها از وقوع اقدامات تروریستی به علت ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا نگران هستند.

براساس این نظرسنجی، نیمی از پرسش شوندگان معتقدند که مهاجران یک بار سنگین روی دوش جوامع آنها هستند؛ زیرا فرصت های شغلی و امتیازهای اجتماعی را از اروپایی ها می گیرند.

مرکز پیو در نهایت به این نتیجه رسیده است که بحران آوارگان و تهدیدات تروریستی در ذهن بسیاری از اروپایی ها دو مفهوم مرتبط با هم هستند.

برپایه این نظرسنجی، ۷۶ درصد شهروندان بلغارستان، ۶۱ درصد شهروندان آلمانی و ۵۲ درصد شهروندان بریطانیایی دربارۀ وقوع “تهدیدهای تروریستی” به سبب مهاجران ابراز نگرانی می کنند. این درحالی است که درصد معتقدان به ارتباط بین مهاجرت و تروریسم میان فرانسوی ها ۴۶ درصد و اسپانیایی ها ۴۰ درصد است.