دولت سعودی همه مسئولان این کشور را موظف کرد تا در سفرهای رسمی دشداشه و عبا بپوشند و عقال بر سر بگذارند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه عکاظ عربستان نوشت که طبق دستورات مراجع بالا، همه نمایندگان عربستان در خارج از کشور باید لباس رسمی به تن داشته باشند و در این زمینه تساهل به خرج ندهند.

براساس این دستورات، نمایندگان عربستان باید در مصاحبه های تلویزیونی خود عبا به تن داشته باشند.

روزنامه عکاظ به نقل از منابع آگاه نوشت: این دستورات بار دیگر تاکید کرده است که همه نمایندگان عربستان در کنفرانس ها و نشست های رسمی در خارج از کشور نباید در قبال این مسائل تساهل به خرج دهند و مسئولان باید در مناسبت های رسمی عبا به تن داشته باشند و به این دستورات با دقت پایبند باشند؛ به ویژه هنگامی که عربستان را در خارج از کشور نمایندگی می کنند.

این دستورات که به مسئولان بخش های دولتی ابلاغ شده است، بر لزوم پوشیدن دشداشه، چفیه، عقال و عبا در جریان نمایندگی کردن عربستان در مناسبت های رسمی در خارج از کشور اشاره دارد.