دولت انگلیس اعلام کرد بر خلاف “دیوید کامرون” که به زودی اقامتگاه رسمی نخست وزیر را ترک خواهد کرد، گربه اقامتگاه نخست وزیر در پست خود ابقا می‌شود!

به گزارش پرس شیعه؛ “لاری” گربۀ موش گیرِ اقامتگاه نخست وزیر انگلیس، پس از کنارۀ گیری دیوید کامرون، همچنان در پلاک ۱۰ خیابان معروف داونینگ خواهد ماند و از روز چهارشنبه، به “ترزا مای” نخست وزیر جدید انگلیس، در جهت مبارزه با موش های اقامتگاه، کمک خواهد کرد.

سخنگوی نخست وزیری انگلیس به روزنامۀ گاردین گفت: «این گربه کارمندِ رسمی دولت انگلیس است و ارتباطی با خانوادۀ کامرون ندارد، بنابراین در اقامتگاه رسمی نخست وزیری خواهد ماند».
گفته می شود که لاری، به سبب داشتن خوی درندگی شدید، برای شکار موش مناسب تشخیص داده شده و از سال ۲۰۱۱ در اقامتگاه نخست وزیری به کار گرفته شده است.

پیش از لاری، گربۀ دیگری به نام همفری وظیفۀ موش گیری در اقامتگاه نخست وزیری را به عهده داشت که همفری، در سال ۱۹۹۷، بازنشسته شده بود.
در این میان، یک حساب کاربری تویتری که به نام لاری ایجاد شده است، روز دوشنبه در پستی فوری نوشت: «آیا کسی، مربی مناسب برای آموزش گربه سراغ دارد، او را تا فردا لازم دارم؛ زیرا روز چهارشنبه می خواهم به چشم یک نفر، خوب جلوه کنم»!