تزیپی لیونی وزیر امور خارجه اسبق رژیم صهیونیستی که به ارتکاب جنایتهای جنگی متهم شده است، در فرودگاه لندن توسط پلیس فرودگاه توقیف شد اما با وساطت وزارت امور خارجه این رژیم آزاد شد

به گزارش پرس شیعه؛”یائیر فاینرب” گزارشگر شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: «پلیس فرودگاه لندن تزیپی لیونی را به جرم ارتکاب جنایت های جنگی توقیف کرد و در خصوص این اتهام از وی بازجویی کرد».
وی افزود: «پیش از این گمان می رفت مسأله اتهام مسؤولین اسرائیلی به ارتکاب جنایت های جنگی حل و فصل شده است. اسرائیل باید از طریق کانالهای مربوطه با تحت فشار قرار دادن پارلمان انگلیس قوانینی که منجر به بازداشت و محاکمه شدن مسؤولان اسرائیلی در زمینه ارتکاب جنایات جنگی می شود را تغییر دهد. این رویداد مسؤولان مربوطه را شوکه کرد که یک مسؤول اسرائیلی مثل تزیپی لیونی از مصونیت قضایی برخوردار است یا نه؟».
فاینرب افزود: «پارلمان انگلیس باید اصلاحات بیشتری را در زمینه این قانون برای پیشگیری از تکرار آن انجام دهد. این حادثه اولین حادثه از نوع خود نیست پیش از این “ایهود باراک” و دیگر مسؤولین اسرائیلی نیز به محض پانهادن در خاک انگلیس به جرم ارتکاب جنایت های جنگی بازداشت شدند که با وساطت وزارت امور خارجه اسرائیل و برخورداری از مصونیت دیپلماسی آزاد شدند».
پلیس فرودگاه لندن پس از توقیف لیونی در صدد باز جویی از وی بود که این رویداد می توانست روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما با وساطت وزارت امور خارجه در لحظات اخیر لیونی مورد بازجویی قرار نگرفت و آزاد شد.
تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات تزیپی لیونی را در این باره پخش کرد
لیونی، وزیر امور خارجه اسبق رژیم صهیونیستی که به از سوی نهادهای مردمی و سازمانهای حقوق بشر درپی جنایتهای هولناک علیه مردم غزه بعنوان مجرم جنگی معرفی شده است، در این باره گفت: «می خواهم مردم دنیا با توجه به ارزش ها و آرمان های خود در باره ما قضاوت کنند. هیچ نهاد قضایی حکم یکسانی را در خصوص قتل دریک سانحه رانندگی و قتل عمد صادر نمی کند».
وی مدعی شد: «چگونه مخالفان تروریسم را با خود تروریستها مقایسه کنند».