مردم بحرین، روز پنج شنبه، برای درهم شکستن محاصره منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم، راه پیمایی می کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، مردم را به شرکت در راه پیمایی به سمت میدان “الفداء” فراخواند.

این تظاهرات به منظور حمایت و پشتیبانی از تحصن کنندگان در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم صورت می گیرد و هدف آن، درهم شکستن محاصرۀ این تحصن کنندگان توسط عناصر امنیتی آل خلیفه است.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، به دستور حکومت آل خلیفه، سلب تابعیت شد، اما مردم بحرین در واکنش به صدور این حکم، در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم که مرجع تقلید اکثریت مردم بحرین است، تحصن کردند و جلوی رسیدنِ ماموران آل خلیفه را به خانه اش را گرفتند.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، این راه پیمایی را به پیروی از راه پیمایی اربعین امام حسین (ع)، “مشایه” نام گذاری کرد و برای شرکت در این راه پیمایی، عنوان “جان فشانی” به کار برد.