تحلیلگران مسائل خاورمیانه و راهبردی رژیم صهیونیستی رویدادها بحرین موشکافی و تحلیل کردند

به گزارش پرس شیعه؛ «تسفی یحزکیلی»، کارشناس مسائل خاورمیانه و راهبردی در شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی، گفت: «بحرین جزیره کوچکی در خلیج فارس و در عین حال بسیار حائز اهمیت است. این جزیره بین ایران و عربستان سعودی قرار دارد. سعودی ها با احداث پل رابط بین عربستان و بحرین، برای نفوذ در این کشور سبقت گرفتند. سعودی ها این پل را در شرایط فوق العاده برای حمایت از نظام آل خلیفه بکار می گیرند و اخیرا زمانی سلطنت آل خلیفه در معرض سرنگونی بود سعودی ها به یاری آنها شتافتند و با فرستادن چندین فروند تانک انقلاب بحرین را سرکوب کردند».
تحلیلگر صهیونیست افزود: «در صورتی که ایران بر جزیره بحرین استیلا یابد، همه تنگه های خلیج فارس را تحت تصرف خود قرار می دهد».

یحزکیلی گفت: «ریشه انقلاب بحرین به این برمی گردد که ۷۰% مردم آن شیعیه و تنها ۲۰% سنی هستند و ۱۰ % نیز کارگران خارجی هستند. خانواده سلطنتی بحرین سنی است و نمی خواهد این حقیقت را بپذیرد. سه سال پیش که تب انقلاب کشورهای عربی را فرار گرفته بود، آمریکا به محض رسیدن موج انقلاب به آستانه بحرین آن را متوقف و ممنوع اعلام کرد. آمریکایی ها اجازه سقوط خاندان آل خلیفه بدست ایرانی ها (شیعیان بحرین) را نمی دهد».

او افزود: «اقدام بحرین برای اخراج آیت الله عیسی قاسم توسط آل خلیفه به موازات اقدام ریاض برای اعدام شیخ نمر است».
تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات آیت الله عیسی قاسم را در این باره پخش کرد.