سفیر کشورمان در کویت تأکید کرد، دست کسانی که خودشان را مخالفان ایران می‌‌نامند به خون هزاران فرد بیگناه آغشته است و به دلیل ترورهای کور و انفجارها، پروندۀ آنان نزد ملت ایران سیاه است.

به گزارش پرس شیعه؛”علی‌رضا ‌عنایتی” پس از حضور در سفارت عراق در کویت برای عرض تسلیت به خاطر قربانیان انفجار تروریستی اخیر در پایتخت عراق، به مطبوعات کویت گفت، منافقین در نخستین سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران به رژیم صدام پناه بردند و با او همپیمان شدند و تا زمان سرنگونی صدام به همکاریهایشان ادامه دادند و در دوران اشغال کویت در عراق بودند.
عنایتی درخصوص حضور ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات سعودی در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس اظهار داشت: این موضوع به خودش مربوط است، ولی بهتر بود که در چنین نشست‌های بی ارزشی شرکت نمی‌کرد.