جنگنده های رژیم سعودی از شب گذشته تاکنون به صورت گسترده مناطق مسکونی در شهر «صنعاء» را بمباران کردند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، مناطق مختلفی از استان صنعاء هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفتند.

رسانه های عربی اعلام کردند که یک گارگاه خیاطی در منطقه «شعوب» واقع در صنعاء هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.

در همین حال، جنگنده های آل سعود منطقه «همدان» واقع در صنعاء را طی چند نوبت بمباران کردند.

این در حالی است که بمباران دیگر استان های یمن توسط جنگنده های سعودی همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط، جنگنده های این رژیم منطقه «سدبا» را چند بار هدف قرار دادند.