کاربران شبکه های اجتماعی عکسی را از دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس هنگام اسباب کشی منتشر کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ “دیوید کامرون” پس از استعفا از سمت خود، درحال اسباب کشی از مقر نخست وزیری، به یک خانه جدید است.
کامرون امروز استعفای خود را تقدیم کرد، و “ترزا می” جانشین او شد.
کامرون از نخست وزیری ترزا می اظهار رضایت کرد و او را سیاستمداری قوی و باتجربه دانست.