سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت بحرین به‌ جای تکرار این‌گونه اتهام‌های بی‌اساس و اتخاذ رویکردهای آزموده شده، از بی‌ نتیجه بودن این اقدامات درس گرفته و به حل ریشه‌یی مشکلات داخلی خود بپردازد.

به گزارش پرس شیعه؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به بیانیه وزارت کشور بحرین و اتهامات وارده مبنی بر ارتباط دستگیر شدگان با ایران آن را امری تکراری، کذب، بی‌اساس و روشی کهنه و منسوخ خواند.

قاسمی از دولت بحرین خواست به‌جای تکرار این‌گونه اتهام‌های بی‌اساس و اتخاذ رویکردهای عبث و آزموده شده، از بی‌نتیجه بودن این اقدامات درس گرفته و به حل ریشه‌یی معضلات و مشکلات داخلی خود بپردازد.

وی تأکید کرد: متأسفانه هدف دولت بحرین از طرح این اتهام‌های ساختگی و مردود، فرافکنی بحران داخلی این کشور و فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است.

وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای با تکرار ادعاهای پیشین خود مدعی شد که دو مظنون را به اتهام بمب گذاری که منجر به کشته شدن یک زن در ماه گذشته شد و نیز به اتهام ارتباط با ایران دستگیر کرده است.