وزیر امورخارجه آلمان نسبت به اجرای برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان عراق هشدار داد.

 به گزارش پرس شیعه،به نقل از خبرگزاری فرانسه، « فرانک – والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در دیدار با « مسعودبارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: برگزاری هرگونه همه پرسی درباره وضع کردستان عراق خطرناک و زودهنگام است.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین تاکید کرد: چنین اقدامی، منطقه را به سوی بی ثباتی بیشتر و ایجاد درگیری های جدید پیش می برد.

پیشتر بارزانی مدعی شده بود که زمان مناسبی برای انجام همه پرسی درباره استقلال اقلیم کردستان فرا رسیده است.